معرفی اندیشکده 

کلیپ معرفی را در انتهای صفحه دانلود کنید.

یکی از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، از ابتدا، تحقق عملی دانشگاه اسلامی و اسلامی شدن ارکان، عناصر و خروجی دانشگاههاست. مسلماً یکی از راهکارهای تحقق این مهم آموزش نظام مند و عمیق معارف اسلامی به دانشجویان و فرهیختگان، و در کنار آن، تربیت آنان در جهت تأمین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برای تحقق این امر، توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تأسیس شده است.
ماموریت اندیشکده علوم اسلامی دانشگاهیان:

تعلیم و تربیت دانشگاهیان مشتاق و مومن به اسلام و انقلاب، بر پایه نظام اندیشه و علوم اسلامی، برای اثرگذاری در عرصه های جهاد علمی فرهنگی جهت تحقق اهداف دانشگاه اسلامی و تمدن اسلامی

اهداف اندیشکده :

1- تعمیق بنیه فکری اعتقادی معرفت‌جویان به منظور اثرگذاری آنان در حیات معرفتی دانشگاهیان

2- تقویت ارزش‌های معنوی و تزکیه اخلاقی معرفت‌جویان به منظور اثرگذاری آنان در ارتقای حیات معنوی دانشگاهیان

3- ارتقای تعهد انقلابی و بصیرت افزایی معرفت‌جویان به منظور اثرگذاری در عرصه‌های جهاد علمی فرهنگی دانشگاهیان

4- ارائه نظام معارف دین وگسترش و تعمیق علم دینی در بستر تربیت حرفه‌ای معرفت‌جویان جهت الگوسازی فکری، تربیتی و مدیریتی اسلامی و نفی نظامات سکولار و منحرف

5- نخبه‌پروری و سازماندهی شبکه معرفت‌جویان مؤثر و کارآمد به منظور گفتمان‌سازی و جریان‌سازی علمی فرهنگی

6- زمینه‌سازی برای تحقق عملی وحدت حوزه و دانشگاه براساس سند دانشگاه اسلامی و اساسنامه نهاد

 

نظام تعلیم و تربیت:
دوره سال یک(سال اول): پودمان مبانی معرفت جویی و جهاد فرهنگی:

این دوره به منظور آشنایی معرفت‌جویان با نظام اندیشه دینی و نظام اندیشه معارض و کسب مهارت‌های جهاد با نفس و جهاد علمی فرهنگی و انجام رسالت الهی در قبال اسلام و انقلاب به مدت یک سال اجرا می‌شود و شامل دروس ذیل میباشد:

1- درس نظام اندیشه اسلامی:

آشنایی با هندسه نظام فکری و الهیات اجتماعی اسلام و سیر اندیشه اسلامی از توحید و ولایت تا حکومت و تمدن اسلامی و نقشه معارف اسلامی شامل نظامات اعتقادی، اخلاقی، تربیتی، فرهنگ، اقتصادی، سیاسی، حکومتی و تمدنی


2- درس نظام اندیشه معارض:

غرب‌شناسی و شناخت نظام فکری و اجتماعی غرب و عوامل انحطاط فرهنگ و تمدن غرب مستکبر و انعکاس آن در شرق مستخدم و آشنایی با جریان روشنفکری غرب‌زده و غرب‌گرا


3- کارگاه رسالت الهی:

مأموریت‌شناسی، مسأله‌شناسی، عرصه‌شناسی و شناخت اصول ، قواعد و فنون جهاد فرهنگی و آشنایی با مهارت‌های تبلیغ ، تبیین و ارتباط مؤثر و نیز مطالبات حضرت امام و حضرت آقا در خصوص نقش دانشجوی تراز انقلاب اسلامی در پیگیری آرمان دانشگاه اسلامی و تمدن اسلامی


4- درس جهاد اکبر:

شناخت مبانی اخلاقی اسلام و برتری مسلک نبی خاتم(ص) بر مسالک عرفی و سایر انبیا و راه‌های سلوک فردی و اجتماعی جوان مؤمن انقلابی و نحوه کسب روح جمعی و حرکت کاروانی همگام با سیر معنوی فردی


دوره سال دو(سال دوم): پودمان تربیت مربی و مبلغ فرهنگی و دوره سال سه(سال سوم): پودمان تربیت مدیر و راهبر فرهنگی:

در محورهای معارف قرآن، معارف سیره، معارف اعتقادی، معارف انقلاب، معارف خانواده، معارف اخلاقی، معارف فقهی و

در محورهای علوم انسانی، علوم پایه، علوم فنی مهندسی، علوم پزشکی، علوم هنر و معماری، کشاورزی و محیط زیست در دست طراحی و تدوین می‌باشد.