کتاب صوتی ردپای روباه

 

 

کتاب حاضر حاصل رویکرد متفاوت دفتر پژوهش های موسسه کیهان در راه ارتباط گیری بهتر با خوانندگان خاصه جوانان و نوجوانان است. «رد پای روباه» روایتی مستند از زندگی «آنه لمبتون» جاسوس کهنه کار سرویس اطلاعاتی انگلستان (MI6) است که در پوشش شرق شناسی و تاریخ نگاری به فعالیت علیه ایران می پرداخت.
تشکیلات MI6 سالها پیش با هدف جاسوسی در دیگر کشورها با هزینه ای هنگفت توسط دولت انگلیس شکل گرفت. تشکیلاتی که در عموم کشورها حتی کشورهای اروپایی نیز فعال است.
این کتاب نوشته «پروین نخعی مقدم»، از جمله آثاری است که دفتر پژوهش های موسسه کیهان در قالب رمانی تاریخی- سیاسی به بازار عرضه کرده است.
دراین کتاب علاوه بر ارائه مستندات درباره جاسوسان خبره و کهنه کار انگلیس در ایران، سعی شده تا این اطلاعات به صورت روایتی داستانی با ماجراهای متعدد و نفس گیر بیان شود، به گونه ای که حتی خوانندگان نوجوان و جوان نیز با مطالعه چند سطر آن ضمن هم ذات پنداری با شخصیت های داستان با روایت کتاب همراه شده و از شیوه های پیچیده سازمان اطلاعاتی انگلیس (MI6) در نفوذ و جمع آوری اطلاعات آگاه می شوند.
عناوین فصول کتاب به قرار زیر است:
- مسافر تاریکی
- بیگانه ای در روستا
- عروس باغ
- راد محمد بیگ
- دختری با موهای بور
- در تپه های ونک
آشنایی با آنه لمبتون.
کتاب «ردپای روباه» به مدافعان حرم، شهیدان اسماعیل حیدری- هادی باغبانی- مهدی عزیزی، محمود بیضایی و رسول خلیلی تقدیم شده است.