درباره نهاد

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها حسب عنايت و دستور رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) با هدفي متعالي و در راستاي ايجاد دانشگاه مؤمن و متعبد به هدايت الهي و در راستاي تبيين ارزش هاي اسلامي و تعميق آگاهي هاي ديني و اعتقادي دانشجويان و دانشگاهيان و بر اساس مصوبة اسفندماه سال 1372 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر ايجاد سازماني براي تحقق منويات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بر اساس اهداف و وظايف معين تشكيل گرديد كه در كلية دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مصرح در اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها مي‌پردازد.

از جمله اهداف و وظایف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها که به اختصار نهاد رهبری خوانده می شود عبارتند از:

- توسعه و تعميق آگاهيها و علائق اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان و تبيين ارزش هاي اسلامي.
- ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسلامي در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقي در دانشگاهيان.
- جاری نمودن ارزش هاي اسلامي و انقلابي در سطوح اجرائي و علمي.
- تبيين مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي از طريق برگزاري جلسات، سخنراني و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.
- حمایت و هدايت تشكلها و نهادها و حركتهاي اسلامي دانشجوئي و دانشگاهي و تقويت فعاليتهاي اسلامي در دانشگاه.
- نظارت بر رعايت موازين اسلامي و ارزشهاي انقلاب در امور ادارة دانشگاهها، تشكلها و فعاليتهاي فرهنگي و سياسي اجتماعي مراكز هنري و ورزشي و خوابگاههاي دانشگاهي و نيز نشريات داخلي دانشگاه
- و ....

بر همين اساس نهاد رهبری با اهتمام و جديت تمام نسبت به برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي و ارتباط با نهادها و تشكل‌هاي دانشجويي، ايجاد ارتباط با اساتيد و نيروهاي فرهنگي و مذهبي اقدام نموده است.

اهم فعالیت ها:

- نظارت بر كيفيت ارائه دروس معارف و ارزيابي عملكرد اساتید گروه معارف
- انجام مسئولیت های روحانیت در دانشگاه
- برگزاری دوره های دانش افزایی ویژه اساتید و فعالین فرهنگی تشکل ها و کانون ها
- برگزاری مراسم های فرهنگی و مناسبتی
- برگزاری نمایشگاه، اردو و مسابقات فرهنگی
- ارائه مشاوره مذهبی و پاسخگویی به سوالات شرعی
- انتشار نشریات

دفتر نهاد رهبری در ادامه فعالیت های خود، به منظور ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت دانشجویان مشتاق، کانون های دانشجویی را تأسیس نموده است.