پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > کانون ها > تشکلهای دانشجویی 
تشکلهای دانشجویی
 

تشکلهای تحت نظارت نهاد :

1-   انجمن اسلامی دانشجویان

دبیر انجمن:مهدی خوش سیما

 

2-   هیئت محبان روح ا...

مسئول:صابر خادمی

 

3-   بسیج دانشجویی

مسئول: محمد کرمی

 

4-   مجمع اسلامی دانشجویان

دبیر مجمع : خانم تاجیک

 

کانونهای وابسته به امور فرهنگی دانشگاه :

1-   کانون قرآن وعترت

مسئول: متین رضایی

2- کانون شعر و ادب

مسئول: محمد امین کاویانی

3-   کانون تئاتر

مسئول: امیر حسین خالویی

4-   کانون موسیقی

مسئول: روح الامین هنرور

5-   کانون خیریه مهر

مسئول: زهرا دینی

6-   کانون حجاب و عفاف

مسئول:نفیسه بندری

7-    کانون گردشگری

مسئول:حسین کوکبی

8-    کانون رضوان

مسئول:نعمت الله التیامی نیا