پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > همراه با نهاد > واحد خواهران 
واحد خواهران
 

کارشناس واحد خواهران نهاد: خانم کاشفی

حضور در نهاد : از سال 1384

درصد دانشجویان دختر دانشگاه : 55%

به منظور تحقق هرچه بهتر اهداف و برنامه های دفتر نهاد در بین دانشجویان دختر، واحد خواهران دفتر نهاد در دانشگاه، زیر نظر و با هماهنگی مسئول محترم نهاد فعالیت می کند.

 

شرح وظایف کارشناس واحد خواهران:

1-    اجرای ضوابط و خط مشی های ابلاغی از سوی مسئول مافوق

2-   انجام امور اتوماسیون اداری و پاسخگویی به مراجعات تلفنی و حضوری

3-  حضور جدی و فعالیت مستمر در خوابگاههای دانشجویی دختران و توجه به مشاوره آنها

4-  تلاش در جهت ایجاد فضای معنوی توام با نشاط از طریق نظارت بر خوابگاهها و برنامه ریزی جهت انجام فعالیتهای دینی، فرهنگی و سیاسی در خوابگاههای خواهران

5-   برگزاری جلسات مشاوره ویژه دختران دانشجو در دانشگاه

6-  فراهم کردن زمینه پاسخگویی به ابهامات و شبهات دانشجویان دختر جهت ارتقای بینش فرهنگی – سیاسی و اعتقادی دانشجویان

7- ایجاد ارتباط، تعامل و همکاری مستمر با مسئولین امور زنان دانشگاه و مراکز مرتبط با مسائل زنان در سطح استان جهت ارائه طرحهای مناسب فرهنگی با هماهنگی مسئول نهاد

8-   ارتباط با اساتید خانم و برنامه ریزی جهت جذب و مشارکت آنان در فعالیتهای فرهنگی

9-  ارتباط مستمر و فعال با خواهران تشکلهای مختلف دانشجویی به منظور هدایت، حمایت و نظارت برتشکلها و فراهم نمودن زمینه وفاق و تشریک مساعی در میان نیروهای فعال فرهنگی- سیاسی خواهران در دانشگاه

10- شناسایی ، جذب و جلب مشارکت خواهران دانشگاهی فعال و علاقمند به فعالیت های فرهنگی – سیاسی نهاد در اجرای برنامه های دفاتر

11- شرکت در شورای برنامه ریزی دفتر نهاد، شوراهای استانی، راهبردی استادی و مشورتی دانشجوی دانشگاه

12-پیشنهاد و ارائه طرح و برنامه های مناسب فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های فرهنگی سیاسی مصوب و سایر فعالیتهای دفتر

 

 

سایر فعالیتهای واحد خواهران:

1-     رابط برگزاری جشنواره های سراسری

2-    توانمندسازی فعالین فرهنگی

3-    تجهیز کتابخانه و پژوهشکده نهاد

 

 

تلفن ارتباط مستقیم:33654077-023  ،33383477