پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > همراه با نهاد > رئیس نهاد 
رئیس نهاد
 

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سمنان :

حجة الاسلام و المسلمین حسین ذوالفقاری لقب